Pierwsza sesja Rady Miasta kadencji 2018-2023 za nami!

     W dniu dzisiejszym o godz. 15:00 w Ratuszu Miejskim odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miasta Gliwice. Obrady poprzedziło ślubowanie Radnych, ślubowanie Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza i wybór Przewodniczącego Rady Miasta, którym jednogłośnie został wybrany Marek Pszonak. Będzie on sprawował tą funkcję już po raz trzeci.      Nowy Przewodniczący oficjalnie otworzył sesję i…